SIGEDIS - Loopbaan privésector

LOOPBAAN PRIVÉSECTOR

 1. U werkt in de privé sector? Hier is wat wij voor u doen:

  Wij verzamelen uw loopbaangegevens op een zogenaamde ‘ individuele rekening’, dit is het overzicht van alle elementen van uw loopbaan als werknemer in de privésector. De instellingen van sociale zekerheid sturen ons elektronische gegevensstromen in verband met bijvoorbeeld uw salaris en uw werktijd, wij controleren deze gegevens en integreren ze op uw individuele rekening.

 2. Waar dienen deze gegevens voor?

  Deze loopbaangegevens worden onder andere gebruikt door de Federale Pensioendienst (FPD) en door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om uw pensioenrechten of uw rechten op werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) na te gaan. U krijgt op gezette tijdstippen ook zelf een loopbaanoverzicht. Op dit overzicht vindt u, per jaar, het aantal gepresteerde dagen met het RSZ-nummer van de werkgever (maar niet de naam) en het aantal gelijkgestelde dagen zoals bv. dagen gedekt door de mutualiteit en/of werkloosheidsdagen.

   

  U kan dat gebruiken om bijvoorbeeld uw loopbaanverleden te bewijzen bij een nieuwe werkgever of om uw sociale rechten te doen gelden (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, kindergeld,...). Sommige mensen gebruiken het als hulp bij het opstellen van hun c.v. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk dat het u in staat stelt te controleren of alles correct geregistreerd is (wat van belang kan zijn voor uw latere rechten).

 3. Concreet...
  Opgelet! Sigedis verzamelt uw loopbaangegevens, maar het zijn de openbare instellingen van sociale zekerheid die deze ter beschikking stellen. Enkel zij kunnen antwoorden op uw eventuele vragen over specifieke gegevens.
   
  Heeft u, als werknemer, vragen over
  • uw loopbaanverleden of professionele anciënniteit
  • aantal gepresteerde dagen
  • loopbaanoverzicht of mankerende dagen hierop 
  bel dan het gratis nummer 1765 (+32 7815 1765 vanuit het buitenland) van 9u tem 12u en van 13u tem 17u van maandag tot vrijdag of stuur uw aanvraag via e-mail naar loopbaanbeheer@sfpd.fgov.be.
  Let wel: er worden geen tewerkstellingsattesten afgeleverd, deze kunnen enkel door de betrokken werkgever opgemaakt worden.