SIGEDIS - Loopbaan overheidssector (CAPELO)

LOOPBAAN OVERHEIDSSECTOR (CAPELO)

 1. Capelo voor werkgevers en sociaal secretariaten:


  U heeft een vraag over het invoeren van de historische loopbaangegevens van uw werknemers?

 2. Om de elektronische pensioendossiers in de overheidssector op te bouwen, bent u verplicht om voor 31 december 2015 de historische loopbaangegevens door te geven (dat wil zeggen de gegevens tot en met 31 december 2010) van zowel de contractuele werknemers als ambtenaren die bij u in dienst waren op 1 januari 2011.

  U kunt de aangifte van uw werknemers doorgeven via de applicatie ‘Capelo Historische Gegevens’ die toegankelijk is op de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).

  Voor vragen met betrekking tot het invoeren van de historische gegevens, wordt u verzocht contact op te nemen met Eranova op 02/511 51 51 of dit contactformulier te gebruiken. 3. Voor de burger:
 4. U werkt in de overheidssector? Hier is wat wij voor u doen:

  Wij verzamelen de loopbaangegevens die afkomstig zijn van uw werkgever(s) en van verschillende openbare instellingen van sociale zekerheid, slaan ze op in de vorm van elektronische stromen en stellen ze ter beschikking van de Federale Pensioendienst (FPD). 

 5. Waar dienen deze gegevens voor?

  Deze gegevens stellen ten eerste de Pensioendienst in staat om uw elektronisch pensioendossier op te bouwen en uw (toekomstige) pensioenrechten te berekenen. Ze dienen er tevens voor om u een pensioenraming te verschaffen. Op langere termijn, kunnen ze gebruikt worden om u bijvoorbeeld te informeren over de gevolgen van een eventuele loopbaanonderbreking op uw pensioenrechten.  


  Behalve in bijzondere gevallen, worden de historische loopbaangegevens (dat wil zeggen de gegevens tot en met 31 december 2010) doorgegeven door de overheidswerkgever bij wie u in dienst was op 1 januari 2011 via de applicatie ‘Capelo Historische Gegevens’. Als deze werkgever het invoeren van de gegevens voltooid heeft (hij heeft hiervoor de tijd tot en met 31 december 2015, of eerder als u een pensioenaanvraag ingediend heeft), krijgt u een overzicht van deze gegevens toegestuurd met de vraag om de inhoud ervan te controleren.


   Voor vragen over de inhoud van dit overzicht, kunt u zich richten tot de aangevende werkgever. Dat is meestal de werkgever bij wie u in dienst was op 1 januari 2011. 

 6. Concreet...

  U heeft vragen over uw pensioenrechten, looopbaanjaren, professionele anciënniteit? Neem contact op met de Pensioendienst op het nummer 1765 (+32 7815 1765 vanuit het buitenland) van 9u tot 12u en van 13u tot 17u of stuur uw aanvraag via e-mail naar cc@sfpd.fgov.be.