SIGEDIS - Aanvullende pensioenen (DB2P & mypension.be)

AANVULLENDE PENSIOENEN (DB2P & MYPENSION.BE)

 1. Drie pensioenpijlers

  In België zijn er drie manieren om een pensioen op te bouwen:

  • Het wettelijk pensioen (of eerste pijler):

  Iedereen die in België werkt, draagt bij tot de sociale zekerheid. Op het einde van de loopbaan, betaalt de sociale zekerheid een wettelijk pensioen uit.

  • Het aanvullend pensioen (of tweede pijler):

  Sommige mensen bouwen een aanvullend pensioen op terwijl ze werken. Dit komt bovenop het wettelijk pensioen. Werkgevers of bedrijfssectoren kunnen een aanvullend pensioen aanbieden aan hun werknemers, zelfstandigen kunnen er één voorzien voor zichzelf.

   

  • Het pensioensparen (of derde pijler):

  Dit kan iedereen zelf doen, via een bank of een verzekeraar. Het houdt geen verband met een beroep. 

   

 2. DB2P: een databank over aanvullende pensioenen

  De overheid heeft in 2006 beslist om DB2P op te richten. In eerste instantie om de fiscale en sociale wetgeving op het vlak van aanvullende pensioenen beter te kunnen controleren. DB2P is de databank waarin de informatie over aanvullende pensioenen wordt gecentraliseerd. Alle pensioenplannen, groepsverzekeringen en VAPZ-overeenkomsten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) worden geregistreerd in DB2P en voor elke aangeslotene wordt jaarlijks de stand van zijn individuele rekening bijgehouden.

   

  Sigedis verzamelt de gegevens in DB2P. De verzekeraars en pensioenfondsen, die de aanvullende pensioenen beheren, zijn de belangrijkste leveranciers van de gegevens in DB2P.

   

  Ondertussen is DB2P ook een informatietool geworden voor o.a. beleidsmakers, onderzoekinstellingen en inrichters (werkgevers, sectoren en vennootschappen). 

   

  Maar ook de burger krijgt dankzij DB2P een helder en compleet zicht op zijn aanvullend pensioen. Via de onlinetool ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be kan iedereen nagaan hoe het zit met zijn extra opgebouwde pensioenrechten.  

   

   

 3. Meer weten?

  Bent u een pensioeninstelling of inrichter van een aanvullend pensioen?

  Bezoek db2p.be voor alle informatie die u nodig heeft voor het vervullen van uw verplichtingen.

   

  Wilt u uw persoonlijk aanvullend pensioendossier online bekijken?

  Uw aanvullend pensioendossier is beschikbaar op mypension.be.

   

 4. Procedure voor het meedelen van bepaalde aanvullende pensioeninformatie aan rechthebbenden
  Procedure voor het meedelen van bepaalde aanvullende pensioeninformatie aan ‘rechthebbenden’
   
  1. Overlijden of echtscheiding - Behoefte aan informatie
   
  Wanneer iemand overlijdt, zijn de nabestaanden vaak op zoek naar (al dan niet financiële) informatie met betrekking tot de overledene. Ook rond het aanvullend pensioen zijn er dan soms vragen. Het kan gaan om de vraag of de overledene zelf nog openstaande vorderingen had tegen de werkgever of de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds). Of nog, de vraag of de nabestaanden recht hebben op een overlevingspensioen.
   
  Een totaal andere situatie is die van gehuwde personen die willen scheiden en die vragen hebben over de vermogensbestanddelen waarover de partner beschikt. Deze moeten immers mee betrokken worden in de verdeling. Het aanvullende pensioen kan zo een vermogensbestanddeel zijn.
   
   
  2. Recht op informatie - Met respect voor de privacy
   
  Voor beide soorten situaties wenden de betrokkene, hun advocaten of soms ook notarissen zich tot Sigedis. Om dit correct te kaderen en om hier op te kunnen reageren met respect voor ieders privacy, heeft Sigedis het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid » gevraagd zich hierover uit te spreken.
   
  Op 7 maart 2017 bevestigde het comité dat er in dergelijke situaties een recht op informatie kan bestaan ( Beraadslaging 17/021 ). Ter uitvoering daarvan werkte Sigedis een procedure uit. Op 5 september 2017 deelde het Sectoraal Comité mee dat deze procedure werd goedgekeurd.
   
   
  3. De procedure volgen
   
  Nabestaanden en gehuwde personen die gaan scheiden, kunnen onder bepaalde voorwaarden informatie krijgen over het aanvullende pensioen van respectievelijk de overledene of de gehuwde partner. De procedure vindt u hier.
   
  Voor meer informatie over deze procedure kan u ons bereiken:
   
  op het nummer 1765. Kies in het keuzemenu achtereenvolgens 1-3-4 
  via het mailadres contactcenter@sigedis.fgov.be
  of per klassieke post op:
   
  Sigedis vzw
  Dienst Operations – Contact Center DB2P
  Zuidertoren
  Europa Esplanade 1
  1060 Brussel