SIGEDIS - Wetgeving

WETGEVING

 1. Hieronder vindt u de teksten die als basis dienen voor onze projecten
  Norm Datum Titel pdf Relevante
  artikels
  Staatsblad Pagina Wijzigingen Opmerkingen
  Algemeen
  Generatiepactwet 23/12/2005 Wet betreffende het generatiepact   Art. 8 30/12/2005
  (ed. 2)
  57269 / /
  Databank Loopbanen
  KB Info & Samenwerking 12/06/2006 KB tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact   / 22/06/2006 31907 / Volmachtenbesluit
  Met verslag aan de Koning
  KB Loopbaanoverzicht en raming 26/04/2007 KB tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact   / 15/05/2007 26374 / /
  Capelo-wet 29/12/2010 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)   / 31/12/2010
  (ed. 3)
  83506 / /
  Databank Tweede Pijler
  Wet Databank 2de Pijler 27/12/2006 Programmawet (I)   Art. 305-306 28/12/2006
  (ed. 3)
  75238 / /
  KB Databank 2de Pijler 25/04/2007 KB tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006   / 16/05/2007 26744 / Met verslag aan de Koning
   Wijziging van de programmawet van 27/12/2006 23/12/2009 Programmawet   Art. 69 30/12/2009 82324 /  
  Archivering elektronische arbeidscontracten
  Wet Archivering 3/06/2007 Wet houdende diverse arbeidsbepalingen   / 23/06/2007 39324 / /